1) Правилабезпеки під час проведення навчально-виховного процессуу кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів

ЗМІСТ

            1. Галузь застосування

            2. Нормативні посилання

            3. Загальні положення

            4. Вимоги до приміщення кабінету хімії та лаборантської (препараторської)

                              4.1. Вимоги до розміщення кабінету та його обладнання

                              4.2. Освітлення

                              4.3. Опалення та вентиляція

                              4.4. Електрична мережа

                              4.5. Пожежна безпека

            5. Правила безпеки під час проведення практичних занять (демонстраційних дослідів,

            лабораторних та практичних робіт)у кабінетах (лабораторіях) хімії.

                              5.1. Загальні вимоги

                              5.2. Правила безпечної роботи з кислотами і лугами

                              5.3. Правила безпечної роботи з металічним натрієм

                              5.4. Правила безпечної роботи з органічними розчинниками

                              5.5. Правила електробезпеки

                              5.6. Правила користування витяжною шафою

5.7. Правила роботи зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла

            6. Надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим

                              6.1. Перша допомога у разі отруєнь

                              6.2. Перша допомога при опіках

                              6.3. Перша допомога при опіках очей

                              6.4. Перша допомога при пораненні 

Додатки 1. Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для аптечки кабінету

(лабораторії) хімії

2) Лист МОН України від 17.07.2013 №1/9-498 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму" 

Містить інструкції:

1.      з безпеки для учнів під час роботи в кабінеті (лабораторії) хімії

2.      з безпеки під час виконаннядемонстраційних дослідів для вчителя, лаборанта в

кабінеті (лабораторії) хімії

4) Інструкції з охорони праці

Містить інструкції:

1.      з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії

2.      з охорони праці під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті хімії

3.      з охорони праці під час роботи з металевим натрієм

4.      з охорони праці при роботі з кислотами і лугами

5.      з охорони праці при роботі з кислотами і лугами

6.      з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла

7.      Правила зберігання хімічних реактивів

8.      Правила електробезпеки в кабінеті хімії

9.      Правила користування витяжною шафою

10.  Надання першої медичної допомоги потерпілим у кабінеті хімії

11.  Необхідні дії на випадок забруднення приміщень ртуттю та її сполуками

5) Перелік інструкцій з безпеки під час виконання практичних робіт та лабораторних дослідів з хімії по класах. 7 – 11 клас

6) Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів" 

Містить:

1.      Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах

(лабораторіях) фізикита хімії загальноосвітніх навчальних закладів

2.      Орієнтовний перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для

аптечки кабінетів фізики та хімії загальноосвітнього навчального закладу

3.      Відомості про особливі властивості речовин

4.      Групи зберігання хімічних реактивів

7) Наказ МОН України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

Містить:

1.      Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

2.      Орієнтовний план евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі

3.      Перелік норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ

(з урахуванням НАПБ 03.001-2004)

8) Інструкція з пожежної безпеки у кабінеті хімії

9) Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

10) Журнал реєстрації інструктажів