Матеріал з теми

 Автор

"Техніка безпеки, та правила поводження в кабінеті хімії"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Маса атома. Атомна одиниця  маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості та складні речовини. Валентність елементів та хімічні формули речовин. Відносна молекулярна маса речовини"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Відносна молекулярна маса, її обчислення. Фізичні та хімічні явища. Закон збереження маси. Хімічні рівняння"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Масова частка розчиненої речовини. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Лужні та лужно-земельні метали"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Будова атома: ядро й електронні оболонки. Нуклід. Ізотопи стабільні та радіоактивні. Будова електронних оболонок"

Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 "Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі, їхні форми. Електронні формули атомів"

 Пахомов Ю.Д. вчитель хімії Івано-Франківського Академічного ліцею –інтернату для обдарованих дітей

 ""

 

 ""