ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Розробники мобільних додатків групи LiCo (далі - “LiCo”, “Ми”) розуміють та поважають Ваші побоювання щодо конфіденційності. Це повідомлення описує Політику конфіденційності LiCo, що стосується веб-сайту www.chemteacher.if.ua (далі - "Веб-сайт") та будь-яких мобільних додатків, які поширюються LiCo. Використовуючи продукти LiCo, Ви підтверджуєте та приймаєте цю Політику конфіденційності та всі доповнення і зміни, що вносяться до неї.

Яку інформацію ми збираємо

Мобільні додатки групи LiCo не збирають жодної інформації щодо користувачів та пристроїв, що використовуються ними. Для роботи Мобільних додатків групи LiCo потрібен тільки доступ до камери, фото та відеопрогравачів, що пов’язано виключно з необхідністю реалізації технології доповненої реальності, для спільного відображення реального та віртуального світу.

 

Які треті сторони збирають інформацію через мобільні додатки LiCo.

Для реалізації деяких наших мобільних додатків роль платформи відіграють Unity Technologies, які, наскільки нам відомо, для правильної роботи програм збирають наступну інформацію:

- унікальний ідентифікатор пристрою, створений з пристрою MAC / IMEI / MEID (який негайно перетворюється в інший номер, використовуючи односторонній кеш);

- IP-адресу;

- Виробника пристрою та модель;

- Операційну систему та версію, що працює на Вашій системі або пристрої;

- тип браузера;

- мову;

- марку процесора та кількість присутніх процесорів;

- тип відеокарти та ім'я постачальника;

- ім'я драйвера відеокарти та його версію;

- використання графічного API;

- кількість наявних системних та відеоадаптерів;

- поточну роздільну здатність екрана;

- версію редактора Unity, що використовується для створення програм;

- номер, що описує, чи працює додаток на комп'ютерах Mac, Windows або інших платформах;

- контрольну суму всіх даних, що надсилаються, щоб перевірити правильність їх передачі;

- ідентифікацію програми або пакету встановленого додатку.

Інформація, яка збирається через наші мобільні додатки Unity, буде доступна для Unity. Розробники мобільних додатків LiCo не мають права контролю над збором чи використанням інформації, зібраної Unity, але, наскільки нам відомо, збір та використання інформації Unity узгоджуються з усіма відповідними правилами, і Unity не передає цю інформацію стороннім особам. Згідно з інформацією про Unity, вони використовуватимуть цю інформацію таким чином: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

 

Зміни до цієї Політики конфіденційності

Ми залишаємо за собою право періодично переглядати цю Політику конфіденційності, при внесенні будь-яких змін та/або доповнень про них буде вказано у верхній частині цієї Політики. При цьому ми не зобов’язані в письмовій чи іншій формі повідомляти користувачів про внесені зміни. У зв’язку з цим, будь ласка, періодично перевіряйте Політику конфіденційності на випадок її оновлення. Використовуючи продукти LiCo, Ви підтверджуєте та приймаєте цю Політику конфіденційності та всі доповнення і зміни,  що вносяться до неї.

 

Контакти.

Якщо у Вас виникли запитання, зауваження або пропозиції стосовно цієї Політики конфіденційності або обробки та використання Ваших даних у зв'язку з використанням Мобільних додатків групи LiCo, звертайтеся за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

PRIVACY POLICY

    Developers of LiCo group mobile apps (hereinafter – “LiCo”, “We”) appreciate and respect your privacy concerns. This message defines the Privacy Policy of LiCo, concerning the www.chemteacher.if.ua web-site (hereinafter – “Web-site”) and any mobile apps, shared by LiCo. While consuming LiCo products, you do confirm and accept this Privacy Policy, as well as all the added updates and changes.

What kind of info do we gather

LiCo group mobile applications do not gather any information about the users and devices, used. LiCo group mobile apps require only access to camera, photo and video recorders, which are involved in Augmented Reality realization, for common representation of the real world and virtual reality.

 

Third parties gathering data via LiCo mobile apps.

Unity Technologies are a platform for realization of some of our mobile apps. This platform, for proper functioning of the programs, gathers the following information:

-  Unique Device Identification number, composed on a MAC / IMEI / MEID device (which is immediately converted into another number via unilateral cache);

-  IP-address;

-  Device manufacturer and model;

-  Operation system and the updated version, operating on your system or device;

-  Language

-  Processor brand and the number of processors available;

-  Video card type and its provider;

-  Video card driver and its version;

-  Graphic API usage;

-  Total number of system and video adapters;

-  Current screen resolution;

-  Unity editor version, used for program development;

-  Number, describing the legibility of the app for Mac, Windows or another platform;

-  Checksum of all the delivered data, in order to approve it was transferred properly;

-  Identification of the program or the application’sinstallation pack.

Information, gathered via Unity mobile apps, will be available for Unity. LiCo mobile apps developers do not have the right of control of gathering or using information, gathered by Unity, but, as far as we know, gathering and using information by the Unity is approved with all the appropriate regulations and Unity does not provide any extraneous individuals with this information. According to the data about Unity, they are using this information in the following way: https://unity3d.com/legal/privacy-policy 

 

Changing this Privacy Policy

We have reserved the right to overview this Privacy Policy from time to time, and, while adding any changes or/and updates, they will be defined at the top of this Policy page. While doing this, we are not responsible to inform the users about all the changes, added, neither in a written nor in any other form. In this context, please, check this Privacy Policy for updates from time to time. You do confirm and accept this Privacy Policy, as well as all the changes and updates, added, while using LiCo products.

 

Contacts

For any questions, comments or offers, concerning this Privacy Policy or your data processing and usage issues, while using LiCo group mobile apps, please, e-mail at Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.